Årsmöte för Innemiljöcentrum i Växjö 2020

Detta år kommer vi att minnas utifrån Corona med allt vad det inneburit.

Styrelsen tog efter regeringens restriktioner och önskan från medlemmar beslutet att skjuta fram årsmötet på obestämd tid. Då inga lättnader i restrektioner ses nära förestående så följer vi regeringens godkännde att genomföra årsmötet via röstdokument.

 

Styrelsens förslag är därför att årsmötet genomförs via redovisade dokument på vår hemsida  www.innemiljocentrum.se . se Årsmöte 2020

 

Varje medlemsföretag som erlagt medlemsavgift äger en röst.

 

Genom att kryssa i ja- eller nejkolumnen samt underteckna och återskicka i svarsdokumentet visar ni att ni har deltagit och röstat för de förslag och val som framkommer i dokumentet och dess bilagor. Styrelsen kommer efter redovisad svarstid att behandla och redovisa dessa enligt god demokratisk sed.

Vi anhåller om svar senast 2020-05-31

 

Sammanställning kommer att redovisas på vår hemsida, www.innemiljocentrum.se

Dokument till Årsmötet 2020: