Välkomna till Innemiljöcentrum i Växjö's hemsida

 

Innemiljöcentrum i Växjö verkar för:

  • Kunskapsuppbyggnad och attitydförändringar inom och utom innemiljöcentrum
  • Samordning mellan forskare, tillverkare, projektorer, byggare och brukare inom regionen och nationellt
  • Byggande av sunda hus för alla
  • Ökad samverkan mellan samhället och näringsliv i praktiska former
  • Regional utveckling och ökat allmänt intresse för god innemiljö